Inkscape 0.92.2

Inkscape 0.92.2

Inkscape – 57,6MB – Freeware –
ra khỏi 69 phiếu
4 Stars User Rating
Inkscape là một công cụ vẽ với khả năng tương tự như Illustrator, Freehand và CorelDraw có sử dụng định dạng đồ họa vector khả năng mở rộng tiêu chuẩn W3C (SVG). Các tính năng SVG được hỗ trợ bao gồm cơ bản hình dạng, đường dẫn, văn bản, đánh dấu, bắt chước, alpha pha trộn, biến đổi, gradient, và nhóm. Ngoài ra, nó hỗ trợ siêu dữ liệu Creative Commons, node chỉnh sửa, lớp, hoạt động phức tạp con đường, văn bản trên con đường, và SVG XML chỉnh sửa. Nó cũng một số định dạng như EPS, Postscript, JPEG, PNG, BMP và TIFF nhập khẩu và xuất khẩu PNG cũng như nhiều véc tơ dựa trên định dạng.

Tổng quan

Inkscape là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Inkscape.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.707 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Inkscape là 0.92.2, phát hành vào ngày 29/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 0.91, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

Inkscape đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 57,6MB.

Người sử dụng của Inkscape đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Inkscape!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.707 UpdateStar có Inkscape cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản